Tehničke karakteristike

Mi baziramo naše nodove na ESP32 i CubeCell baziranim mikrokontrolerima i na našem sopstvenom firmware koji implementira komunikacione protokole preko LoRaWAN i (za neke pomoćne funkcije) WiFi. Bazna funkcija svih naših nodova je da komuniciraju podatke sa svojih senzora i da prime komande za svoje aktuatore sa naših servera.

Takođe, naši ESP32 bazirani nodovi služe kao sekundarna LoRaWAN mreža gejtveja. Oni osiguravaju domet LoRaWAN za poslednju milju (u našem slučaju poslednjih 100 metara) našim baterijski napojenim uređajima. ESP32 nodovi su povezani u samolečeću mrežu a isporuka paketa je garantovana za sve nodove.


Slike proizvoda

  1. HomNet LoRaWAN node