Tehničke karakteristike

WS102 senzor je dizajniran za detektovanje statusa kanti i kontejnera za otpatke. Pored statusa puno/prazno, senzor vrši detekciju plamena, naginjanja (pada) ili pomeranja kante i kontejnera. Sa naprednim algoritmom niske potrošnje energije, interna baterija može raditi više od 5 godina (u intervalima očitavanja od 4 sata, alarmi se šalju odmah).

Pomoću LoRaWAN° modula, senzor prenosi status putem gateway-a do mrežnog servera i korisničke aplikacije. Korisnik može daljinski nadgledati status senzora i aplikacijskim softverom, kreirati radni plan i rutu prikupljanja otpada. Sistem analizira performanse zadataka i pronalazi optimalno rešenje za poboljšanje efikasnosti, čime se postižu ciljevi visoke efikasnosti celog sistema, čistijeg i zdravijeg životnog okruženja uz redukciju troškova.


Slike proizvoda

  1. Merenje nivoa otpada