Pametni grad je nov koncept. Postoji više pristupa i više ideja o tome kako je najbolje krenuti u implementaciju. Elementi pametnog grada su neograničen skup mogućnosti, koje možemo da ilustrujemo preko trenutno dostupnih elemenata. Krajnji cilj je povećanje kvaliteta života kroz kvalitetnije usluge Grada i zdraviju okolinu, kao i ograničenje i kontrola budžetske potrošnje – građani dobijaju više za manju cenu, odnosno Grad pruža više svojim građanima. Jedan koncept Pametnih gradova se izdvojio i to je LoRa mreža. Ovu tehnologiju je razvio američki Semtech, koji je postavio standarde i pokrenuo LoRa industriju, a i danas proizvodi hardver za nju. Upravljanje u kom pravcu će se dalje razvijati LoRa prepušteno je neprofitnoj organizaciji LoRa Alijansa (LoRa Aliance). LoRa Alijansa je pokrenuta na Mobilnom Svetskom Kongresu 2015. godine. Članovi Alijanse su poznate kompanije kao što su Actility, Cisco, Eolane, IBM, Kerlink, IMST, MultiTech, Sagemcom, Semtech, i Microchip Technology, kao i veliki telekomunikacioni operateri: Bouygues Telecom, KPN, SingTel, Proximus, Swisscom, i FastNet.

Prednost LoRa WAN-a je u dugom dometu. Jedan gateway ili bazna stanica može da pokrije cele gradove ili stotine kvadratnih kilometara. Domet zavisi od okruženja ili prepreka u datoj lokaciji, ali LoRa i LPWAN imaju jačinu linka većU od bilo koje druge standardizovane komunikacione tehnologije. Jačina linka, obično izražena u decibelima (dB), je primarni faktor u određivanju dometa u datom okruženju. Sa minimalnom količinom infrastrukture, čitave zemlje mogu lako biti pokrivene. Iz tog razloga LoRa mreža je postala svetski standard u ostvarenju cilja organizavanja pametnih gradova.

Prvi i najočigledniji element pametnog grada je Pametna LoRa ulična rasveta, u LED tehnologiji. LED je došao do nivoa gde je moguće obezbediti veću osvetljenost uz nekoliko puta manju potrošnju električne energije. Uz dodatak "pameti", ta potrošnja dalje pada, jer je moguće u prvom redu programirati vremenski prema dužini dana/noći, ali i prema pešačkom prometu kroz pojedine delove Grada. U neko doba noći možemo programirati sistem da radi na 20-30% snage, ali da se u slučaju obnovljenog pešačkog saobraćaja taj nivo privremeno podigne tako da oko pešaka ne bude tamno. Kontrola osvetljenja i programiranje je moguća na nivou pojedinačne lampe, strane ulice, cele ulice, pojedinih naselja, saobraćajnica i, naravno, celog Grada.

Sledeći element je Kontrola i daljinsko očitavanje pametnih LoRa vodomera. Ovaj element će omogućiti kontrolu potrošnje i gubitaka vode u mreži - u realnom vremenu. Osim gubitaka u magistralnim delovima mreže, sistem će omogućiti detekciju puknutih cevi, zaboravljenh slavina, dotrajalih gumica na vodoinstalacijama kod potrošača.

Pametni LoRa parking senzori će omogućiti optimalnu upotrebu parking kapaciteta Grada. Softverska komponenta omogućava praćenje zauzeća parkig mesta i naplate, kao i asistenciju personalu koji vrši kontrolu i eventualno kažnjavanje zloupotreba sistema.

Kontrola nivoa smeća u kontejnerima putem LoRa senzora će, posebno u ruralnim delovima, drastično smanjiti troškove sakupljanja otpada.

LoRa Kontrola vodostaja reka, uz LoRa Kontrolu kvaliteta vazduha i LoRa Mini metorološke stanice, omogućiće visok nivo ekološke svesti, ali i pravovremenu informaciju o eventualnim opasnostima, kako neposrednim od poplava tako i posrednim od povećanja zagađenja do i preko opasnih nivoa. Dodatni element je i Kontrola i detekcija pokreta i prisutnosti u zonama ograničenog prisustva.

Kontrola saobraćaja putem LoRa senzora podrazumeva praćenje opterećenja gradskih saobraćajnica u realnom vremenu, informisanje učesnika putem digitalnih displeja, ali i preko medija i mobilnih aplikacija o mogućnostima izbegavanja gužvi pomoći će u boljem iskorišćavanju gradskih saobraćajnih kapaciteta, ali i smanjenju zagađenja. U narednim fazama je moguća i kontrola saobraćajne signalizacije sa ciljem smanjenja gužvi, ali i stvaranja mogućnosti prioritetnog propuštanja vozila hitne pomoći, vatrogasne službe, policije i drugih službi bitnih za bezbedost Grada.

Koncept pametnih gradova